top of page

 

 

My name is Kelly Kerssens (1981). I live and work in Amsterdam.

 

In my collage works I use pictures and patterns that I cut out of magazines, or copies of these, which I revised. The works show different images, fused together, sometimes combined with text. They are sober, playful and critical.  I do not only use paper in my works, but also paint, wood, styrofoam, plastic, fabric and found objects.

All my works are about my inner world, which is full of symbolism and childhood memories. Born as an idealistic dreamer, 

I like to hide in my dream world. In search of a connection with that fine line in between, from where my work flows.                       

 

On this website I will show a selection of my works, made over the past years. You can also find some of my poems on this website.

 

 

 

 

Mijn naam is Kelly Kerssens (1981). Ik woon en werk in Amsterdam.

 

In mijn collage werken gebruik ik afbeeldingen en patronen die ik uit tijdschriften heb geknipt, of kopieën hiervan, die ik heb bewerkt. De werken tonen verschillende afbeeldingen, samengevoegd, soms gecombineerd met tekst. Ze zijn sober, speels en kritisch. Ik gebruik niet alleen papier in mijn werken, maar ook verf, hout, piepschuim, plastic, stof en gevonden voorwerpen. 

Al mijn werken gaan over mijn innerlijke wereld, die vol van symbolisme is en herinneringen aan mijn kindertijd. Geboren als een idealistische dromer, houd ik ervan mezelf te verstoppen in mijn droomwereld. Op zoek naar een verbinding met die dunne lijn in het tussengebied, vanwaaruit mijn werk stroomt.  

Op deze website toon ik een selectie van mijn werken, gemaakt tijdens de afgelopen jaren. Je kunt ook enkele van mijn gedichten vinden op deze website. 

 

 

 

 

 

KELLY KERSSENS 
 

bottom of page